מרכיב ההון העצמי הוא המשאב החשוב ביותר להתקדמות של יזמים בתחום הנדל"ן ולפיתוח העסקי. כדי לא לפספס הזדמנויות עליהם להיעזר בחברת מימון אמינה שתעמוד לצידם ותיתן להם מעטפת פיננסית. יזמים אשר מגייסם מימון פעילותיעדיפו חברה שמכירה את השוק ושתאפשר להם גמישות והתאמה. חברת מימון מאפשרת ליזם לקדם פרוייקטים בלי ליווי בנקאי או כהשלמה למימון הבנקאי. 

השלמת הון עצמי ליזמים באמצעות חברת מניף

כדי להבין מה הסיבה לאטרקטיביות הרבה של מניית מניף נבין כיצד היא פועלת. העיסוק העיקרי הבסיסי של החברה הוא השלמת הון ליזם. יזמים שפונים לבנקים נדרשים לגייס הון עצמי בסכום מסוים. חברת מניף מעמידה לרשותם  הון עצמי לאחר הליך חיתומי מקצועי. המטרה היא לבצע פעילות ממושכת וארוכת שנים מול יזמים המבצעים פרוייקטים שונים. החברה מסייעת במימון כל סוגי הפרויקטים, החל מעסקאות פרטיות, קרקעות מנהל מסוגים שונים, פרויקטי תמ"א מסוג חיזוק או פינוי בינוי ועוד. תיק המימון של החברה מבוזר על כ 80 פרוייקטים שונים והחשיפה הממוצעת לפרוייקט הינה בהיקף שך 10-15 מיליון ש"ח. נציין כי אמנם מימון המזנין הינו המצור העיקרי והבסיסי של החברה אך החברה מספקת פתרונות פיננסיים רחבים וגמישים נוספים עבור יזמים איתם היא עובדת. כמו כן, החברה הקימה חברת בת בשם מניף אישי ובוחנת פעילות של מימון עבור פרטיים (קבוצות רכישה).

כיצד בוחרים חברה להלוואת מזנין

מזנין פירושו – קומת ביניים והשם נלקח בהשאלה מעולם האדריכלות. קומה שבאה במטרה להגביה את הקומה הראשונה מהקרקע. גם מימון מסוג זה משמשת ככלי נהדר למינוף ומאפשרת להוציא לפועל פרוייקט נדל"ני. ישנם גופי מימון רבים, אך לא כולם עובדים באותה שיטה. הגוף שמעניק מימון צריך לקחת בחשבון גם מצבים של עיכוב בלוחות זמנים, צורך בהזרמת הון נוסף ועוד. המודל עובד בצורה של העברת כספים עבור הון עצמי, בתמורה לשיעור מהרווח, ממחזור המכירות או ריבית. חברת מניף נהנית מצמיחה ועליה בשווי המניות בשל היותה חברה שמספקת מענה יעיל במימון מזנין והוא כולל ניהול אשראי נכון, מודל תמחור מוצלח, גמישות בלוחות הזמנים ומקור כסף יציב. מדובר בהלוואה בסכומים גדולים ובסוג של שותפות עסקית. לכן יש חשיבות רבה לבחירת הגוף הממן. 

הנפקת מניית מניף בבורסה

החברה פועלת בשוק גדול שמכיל הרבה שחקנים, אך גם הצורך במימון הולך וגדל בגלל נפח העלויות. מניית מניף נסחרת בבורסה החל מדצמבר 2020. לחברה דירוג 3A יציב מטעם מידרוג. בעלי המניות העיקריים בחברה הם מבטח שמיר אחזקות ובנק דיסקונט. התיק הלקוחות נמצא בצמיחה דו ספרתית ומסתכם בלמעלה ממיליארד ש"ח. פוטנציאל הצמיחה גבוה בשל ריבוי מקורות פנויים פוטנציאליים. התשואה על ההון של החברה נכון ל-30/9/2021 עומדת על שיעור של כ 23%  נכון לתחילת השנה.

שירות מימון מותאם 

מניף שירותים פיננסיים בע״מ בהנהלת מאור דואק, מאפשרת שירותי מימון מותאמים לפרוייקטי בניה בענף הנדל”ן בארץ ובחו”ל. ההשלמה מתבצעת בשיעורים של 70%-50% מההון הנדרש על ידי הבנק. המימון מועמד במזומן לטובת הבנק המלווה כאשר תקופת המימון המקובלת נעה בין 1-5 שנים. לחברה ניסיון רב בפרוייקטים שונים והיא מכירה את מצבי השוק המשתנים.