מי אנחנו

מניף שירותים פיננסיים בע“מ הינה חברה העוסקת במימון השלמת הון עצמי ליזמים וקבלנים בענף הבניה מאז שנת 1999 הן בארץ והן בחו“ל. החברה מנוהלת על ידי מאור דואק החל משנת 2006. מרכיב ההון הינו המשאב החשוב ביותר לחברת נדל“ן הן בתקופות שפל בהן מצטמצמים משאבי הון אלו והן בתקופות גאות בהן צורכי ההון גדלים. עקב כך, מוצר השלמת ההון הופך אטרקטיבי יותר ויותר בשוק הישראלי והעולמי. בהתאם לכל אלו, כלי השלמת ההון אשר מציעה החברה זכה וזוכה להצלחה רבה.

החברה הינה הוותיקה
ומהמובילות בתחומה בישראל

נכון למחצית השניה של שנת 2020 מעורבת החברה במימון של עשרות פרויקטים בהיקף כולל של למעלה מ- 5,500 יח“ד בכל רחבי מדינת ישראל וכן במימון של למעלה מ-1,000 יח“ד וכן שטחים מסחריים בחו“ל. היקפי הפרויקטים בהם מעורבת החברה בארץ ובחו“ל מגיע לקרוב ל- 10 מיליארד ₪. פעילות זאת נעשית עם מגוון רחב של יזמים וקבלנים, ביניהם חברות גדולות. 

החברה צברה ניסיון עשיר מאד בתחום פעילותה ופעלה במצבי שוק משתנים. מודל הפעילות של החברה וניהול עסקיה מתבסס על ניסיון זה תוך שימת דגש על יצירתיות, התאמת המימון לכל לקוח ושיתוף פעולה עיסקי. ב“מניף“ מאמינים כי מימון הון עצמי הוא מוצר חשוב ומהותי בפרויקטי נדל“ן, ובשל כך החברה שמה דגש על יצירת תנאי עבודה נוחים עבור לקוחותיה וגמישות מחשבתית. 

למניף מוניטין גבוה בקרב הבנקים, היזמים וכלל הפועלים בענף, כחברה הפועלת באופן יצירתי וגמיש המייצרת תועלת רבה ונוספת בפרויקטים בהם היא מעורבת. לאור זאת חלק גדול מלקוחותיה של החברה כיום הינם לקוחות חוזרים אשר שיתוף הפעולה עימם הינו אסטרטגי.

חברת מניף שירותים פיננסיים הוקמה על ידי מספר גופים
אשר ייתנו מענה איתן לדרישות המימון:

עיסוק החברה

החברה עוסקת במימון השלמת הון עצמי בתחום הנדל”ן. במסגרת זו, המוצר השכיח והעיקרי של החברה הינו מימון חלק מההון העצמי הנדרש ליזמים במסגרת הליווי הבנקאי הסגור, וכמו כן מממנת מניף פרויקטים / נכסים ליזמים הדורשים מימון יצירתי שלא בהכרח בליווי בנקאי.

חברת מניף פועלת תוך שמירה על סודיות מירבית ומכורח זה אינה חושפת את שמות לקוחותיה והפרויקטים בהם מעורבת. עם זאת נציין כי החברה פועלת עם מגוון רחב של לקוחות מסוגים שונים – החל מחברות משפחתיות קטנות הבונות עשרות יח"ד בשנה דרך שותפויות שונות ועד חברות גדולות ציבוריות הבונות מאות יח"ד בשנה.

הפרויקטים בהם מעורבת החברה הינם בכל ההיקפים ומסוגים שונים ללקוחות הפועלים בארץ ובחו"ל כאשר נכון למחצית 2020 מעורבת החברה במימון של למעלה מ- 5,500 יחידות דיור ועשרות אלפי מ"ר שטחים מסחריים בכל רחבי מדינת ישראל ובמימון של למעלה מ-1,000 יח"ד וכן אלפי מ"ר שטחים מסחריים בחו"ל. היקיפי הפרוייקטים בהם מעורבת החברה בארץ ובחו"ל מגיע בקירוב ל-10 מילארד ש"ח. פעילות זאת נעשית עם מגוון רחב של יזמים וקבלנים, ביניהם חברות גדולות. החברה נהנית ממוניטין גבוה בשוק ומלקוחות חוזרים.

השלמת ההון הינה בשיעורים של עד 50%-60% מההון הנדרש ע"י הבנק המלווה כאשר המימון מועמד במזומן לטובת הבנק המלווה.

התמורה למימון הנ"ל תקבע במנגנון אשר מותאם למאפייני הפרויקט וצרכי היזם ותהיה מורכבת מריבית, אחוזים מהמחזור, אחוזים מהרווח, או שילוב של מסלולים אלו. כ"כלל אצבע" ניתן לומר כי בהשלמת הון בהיקף של 50%-60%, התמורה למניף, בהנחת רווחיות סבירה ופרויקט בן 2.5 שנים, משקפת עד כ-25% מרווחי הפרויקט ובמידה והתקופה קצרה יותר והרווחים גדולים יותר אזי חלקה של מניף ברווח קטן משמעותית וזאת בהתאם לאופציית הפירעון המוקדם המוענקת ליזם כאמור להלן.

בנוסחת התמורות מעניקה מניף יתרונות ליזם על ידי קביעת מדרגות בהתאם לתקופה ולרווחיות. דהיינו, ככל שתקופת הפרויקט מתקצרת וככל שהרווחים גדלים חלקו של היזם ברווח גדל. יתרון זה ניתן ליישום גם לפני סיום הפרויקט באמצעות אופציה המוענקת ליזם המאפשרת לו את החזרת המימון בכל עת, גם לפני תום הפרויקט בפועל.

הביטחונות למימון הינם שיעבוד בדרגה שנייה של נכסי הפרוייקט, לאחר השעבוד בדרגה הראשונה של הבנק המלווה. ניהול הפרויקט מתבצע במלואו ע"י הבנק המלווה לרוב ללא העמסת דיווחים, התחייבויות או מטלות נוספות ליזם מעבר לקיימות בליווי הבנקאי.

היתרונות שלך כיזם

ההשתתפות שלנו בהון מאפשרת לך כיזם להגדיל את
יכולת הביצוע, ולמעשה השגת היתרונות הבאים:

מינוף ההון העצמי והשגת תשואות גבוהות

ניצול הזדמנויות עסקיות

הגדלת הרווח הכולל (חלקנו ברווח תמיד נמוך מחלקנו בהשקעה)

הפעלה טובה יותר של ההוצאות הקבועות וכתוצאה מכך הגדלת הרווחים ליזם

פיזור סיכונים על ידי הגדלת מספר הפרויקטים

פריסת פרויקטים רחבה יותר