fbpx

מי אנחנו

מניף שירותים פיננסיים בע“מ הינה חברה העוסקת במימון השלמת הון עצמי ליזמים וקבלנים בענף הבניה מאז שנת 1999 הן בארץ והן בחו“ל. החברה מנוהלת על ידי מאור דואק החל משנת 2006. מרכיב ההון הינו המשאב החשוב ביותר לחברת נדל“ן הן בתקופות שפל בהן מצטמצמים משאבי הון אלו והן בתקופות גאות בהן צורכי ההון גדלים. עקב כך, מוצר השלמת ההון הופך אטרקטיבי יותר ויותר בשוק הישראלי והעולמי. בהתאם לכל אלו, כלי השלמת ההון אשר מציעה החברה זכה וזוכה להצלחה רבה.

החברה הינה הוותיקה
ומהמובילות בתחומה בישראל

נכון למחצית השניה של שנת 2020 מעורבת החברה במימון של עשרות פרויקטים בהיקף כולל של למעלה מ- 5,500 יח“ד בכל רחבי מדינת ישראל וכן במימון של למעלה מ-1,000 יח“ד וכן שטחים מסחריים בחו“ל. היקפי הפרויקטים בהם מעורבת החברה בארץ ובחו“ל מגיע לקרוב ל- 10 מיליארד ₪. פעילות זאת נעשית עם מגוון רחב של יזמים וקבלנים, ביניהם חברות גדולות. 

החברה צברה ניסיון עשיר מאד בתחום פעילותה ופעלה במצבי שוק משתנים. מודל הפעילות של החברה וניהול עסקיה מתבסס על ניסיון זה תוך שימת דגש על יצירתיות, התאמת המימון לכל לקוח ושיתוף פעולה עיסקי. ב“מניף“ מאמינים כי מימון הון עצמי הוא מוצר חשוב ומהותי בפרויקטי נדל“ן, ובשל כך החברה שמה דגש על יצירת תנאי עבודה נוחים עבור לקוחותיה וגמישות מחשבתית. 

למניף מוניטין גבוה בקרב הבנקים, היזמים וכלל הפועלים בענף, כחברה הפועלת באופן יצירתי וגמיש המייצרת תועלת רבה ונוספת בפרויקטים בהם היא מעורבת. לאור זאת חלק גדול מלקוחותיה של החברה כיום הינם לקוחות חוזרים אשר שיתוף הפעולה עימם הינו אסטרטגי.

חברת מניף שירותים פיננסיים הוקמה על ידי מספר גופים
אשר ייתנו מענה איתן לדרישות המימון:

מבטח שמיר
דיסקונט קפיטל

עיסוק החברה

היתרונות שלך כיזם

ההשתתפות שלנו בהון מאפשרת לך כיזם להגדיל את
יכולת הביצוע, ולמעשה השגת היתרונות הבאים:

מינוף ההון העצמי והשגת תשואות גבוהות

ניצול הזדמנויות עסקיות

הגדלת הרווח הכולל (חלקנו ברווח תמיד נמוך מחלקנו בהשקעה)

הפעלה טובה יותר של ההוצאות הקבועות וכתוצאה מכך הגדלת הרווחים ליזם

פיזור סיכונים על ידי הגדלת מספר הפרויקטים

פריסת פרויקטים רחבה יותר