מימון פרויקטי תמ''א 38

חברת מניף עוסקת במימון פרויקטי תמ"א 38 הנעשים בליווי בנקאי או הנעשים ללא ליווי בנקאי.
המימון מועמד לפרויקט חיזוק ובינוי (תמ"א 38/1), לפרויקטי פינוי בינוי קטנים (תמ"א 38/2) ולפרויקטי פינוי בינוי גדולים בהיקפם.
 
המימון מועמד לצרכי הפרויקט במזומן לח-ן הליווי של הפרויקט או במקרה בו אין ליווי בנקאי לטובת בנק מסחרי אותו בוחר היזם.
 
התמורה למימון הנ"ל תקבע במנגנון אשר מותאם למאפייני הפרויקט וצרכי היזם ותהיה מורכבת מריבית, אחוזים מהמחזור, אחוזים מהרווח, או שילוב של מסלולים אלו. כ"כלל אצבע" ניתן לומר כי בהשלמת הון בהיקף של 50%-60%, התמורה למניף, בהנחת רווחיות סבירה ופרויקט בן 2.5 שנים, משקפת עד כ-25% מרווחי הפרויקט ובמידה והתקופה קצרה יותר והרווחים גדולים יותר אזי חלקה של מניף ברווח קטן משמעותית וזאת בהתאם לאופציית הפירעון המוקדם המוענקת ליזם כאמור להלן.
 
בנוסחת התמורות מעניקה מניף יתרונות ליזם על ידי קביעת מדרגות בהתאם לתקופה ולרווחיות. דהיינו, ככל שתקופת הפרויקט מתקצרת וככל שהרווחים גדלים חלקו של היזם ברווח גדל. יתרון זה ניתן ליישום גם לפני סיום הפרויקט באמצעות אופציה המוענקת ליזם המאפשרת לו את החזרת המימון בכל עת, גם לפני תום הפרויקט בפועל.
 
הביטחונות למימון יהיו שיעבוד בדרגה שנייה של נכסי הפרויקט אחרי הבנק המלווה או מדרגה ראשונה במקרה בו אין ליווי בנקאי.
ניהול הפרויקט מתבצע ע"י הבנק המלווה או ע"י מניף בהתאם לפרויקט ולקיומו של ליווי בנקאי.